Ortopedická protetika s.r.o. Liberec vyrábí jako jediná firma v libereckém kraji ortopedicko - protetické pomůcky pro tělesně postižené spoluobčany na míru dle individuálně odebraných měrných podkladů.

Společnost vznikla v roce 1993 a navázala na dlouholetou tradici této výroby v Liberci. Dnes je hlavním programem společnosti zhotovování ortopedických a protetických pomůcek na míru za použití moderních materiálů a technologií.


Nabízíme tyto pomůcky


            Každá u nás zhotovená pomůcka je vyrobena dle individuálních měrných podkladů, je odzkoušená a po dohotovení  předána pacientovi. Měsíčně odbavíme kolem 500 pacientů.

 

  Naši technici jsou pravidelně školeni firmou OTTO BOCK a dalšími spolupracujícími firmami o nových metodách při výrobě pomůcek. Pravidelně jsou také seznamováni s novými materiály a díly pro výrobu protetických pomůcek.

          Při indikaci a aplikaci našich pomůcek úzce spolupracujeme s erudovaným lékařem - ortopedem a dalšími pracovníky z příbuzných zdravotních oborů.