Pokyny pro amputované pacienty

 

  Amputace končetiny nebo její části je vždy zásahem do lidského organizmu, jak po stránce tělesné, tak i psychické. Dnes však není problém zhotovit vhodnou náhradu, která pomůže funkčně i kosmeticky a usnadní návrat do normálního života.

  Dále se již zaměříme na amputace dolních končetin s tím, že podobné pokyny platí i pro horní končetiny.

   Zde je možné tyto pokyny stáhnout do svého PC

1.

  Po posouzení ošetřujícím lékařem je vhodné, aby pacienta navštívil náš technik protetického pracoviště ještě v nemocnici. Ten pacienta včas informuje o dalším postupu / přípravy / před zhotovením protézy. Dohodne s lékařem zda pacientův zdravotní stav již dovoluje uvedený postup realizovat. Zároveň navrhnou vhodnou pomůcku, která bude nejlépe řešit uvedený problém.

Na našem pracovišti ordinuje odborný lékař ortoped-protetik vždy ve čtvrtek od 13:00 hod. Zde se upřesní typ a provedení pomůcky, vytvoří měrné podklady k jejímu zhotovení a zároveň se eventuelně zajistí rehabilitace pacienta.

Dodací lhůta pomůcky je 2-3 týdny, ve velmi složitých případech je lhůta úměrně delší.

K výrobě se používají zahraniční komponenty převážně fy Otto Bock

                                                                             2.

Po amputaci je nutné pahýl bandážovat elastickým obinadlem:

    - u amputací v bércové části dopo­ručujeme bandážovat (stahovat) a zároveň tím tvarovat pahýl tak, aby bandáž přesahovala kolenní kloub

     - u amputací ve stehně je nutné vždy elastickým obinadlem zhotovit smyčku přes protilehlý bok, aby bandáž nesklouzávala a byla řádně až v oblasti třísla.

   Dbejte proto prosím pokynů rehabi­litačních pracovníků, kteří s Vámi nacvičí i správné polohování, aby nedocházelo ke zkracování vazů.

   Toto nežádoucí postavení by mohlo později zkomplikovat zhotovení pomůcky.

                                                                         3.

Dále je nutný nácvik chůze o francouzských berlích. Většina pacientů se domnívá, že po obdržení protézy začne ihned chodit. To je bohužel omyl, protože protéza (zvláště stehenní) z počátku překáží

Proto je nutné již předem zvládnout jistou chůzi o francouzských berlích (pokud tomu nebrání jiné zdravotní problémy).Po zvládnutí těchto několika základních úkonů a po dostatečném zhojení amputační jizvy již nebrání nic tomu, abychom zhotovili vhodnou protézu a nadále o Vás pečovali při jejím používání.

     4.    Závěr:

Předáním protézy ovšem naše práce nekončí. Je třeba nadále spolupracovat, starat se o protézu, aby byla funkční a sloužila k plné spokojenosti.

V současné době jsou základní typy protéz hrazeny zdravotními pojišťovnami, jsme však schopni vytvářet

i nadstandartní podmínky. Věříme, že s naší prací, kterou se snažíme dělat kvalitně, budete spokojeni.

Naše pracoviště můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu dle uvedené provozní doby. Uvítáme však, dohodnete-li si schůzku předem na našem telefonním čísle 485 106 644 nebo osobně, případně i písemně.