Historie firmy

V roce 1964, na základě zákona, vznikla krajská protetická oddělení jako součást KÚNZ. Z důvodu rovnoměrného rozložení v severočeském kraji bylo v roce 1964 zřízeno protetické oddělení i v Liberci patřící KÚNZ v Ústí nad Labem a k tomuto účelu byla převzata od Městského úřadu v Liberci bývalá škola, která byla účelově zrekonstruována. Od roku 1971 docházelo k rozšiřování služeb a přebírání výrobních technologií od firmy Otto Bock z NSR. K tomuto účelu byly postupně upravovány výrobní prostory v této budově.

V roce 1988 byl připraven krajskou nemocnicí v Ústí nad Labem projekt ke generální opravě budovy. V důsledku společenských změn přešlo protetické oddělení pod nemocnici v Liberci a budova byla převedena pod tuto nemocnici. Rekonstrukce byla již prováděna nemocnicí Liberec ve spolupráci s městským a okresním úřadem a dokončena v roce 1992.

 roce 1993 jsme činnost, která spadá pod činnost řemeslnou, zprivatizovali.V ČR takto proběhla privatizace ve všech krajích. Ortopedická protetika s. s r.o. se stala nájemníkem nemocnice Liberec. V roce 1995 byla budova převedena nemocnicí Liberec Magistrátu města Liberec a naše firma zde nadále zůstala v nájmu. V průběhu našeho nájmu jsme vkládali prostředky do menších oprav a úprav tak, aby činnost vyhovovala novým požadavkům hygieny a bezpečnosti práce.

V současné době je objekt již naším majetkem. Provedla se rekonstrukce kotelny. Nyní se provádí výměny oken.